Projekt Ekoúspora

Ekoúspora je projekt zaměřený na ochranu životního prostředí prostřednictvím úspor energií, které se týkají každé domácnosti.

Spořit lze na elektrické energii, vytápění, ohřevu teplé vody či spotřebě vody samotné.

Každou ušetřenou kilowathodinou snižujete množství škodlivých emisí, vypuštěných do životního prostředí. Každá jednotlivá kilowathodina se počítá. Pokud nás bude mnoho, jsme schopni snížit ekologickou stopu našeho působení na planetě na minimum.

Naši planetu nezatěžuje jen škodlivé CO2 vypouštěné do ovzduší. Potýkáme se s nedostatkem pitné vody, ačkoli naše planeta je nazývána modrou, pitná voda činí jen 3,5% veškeré vody na planetě. Více než 1 miliarda lidí podle zprávy OSN nemá přístup k pitné vodě. 2,6 miliard lidí nemá dostatek vody pro osobní hygienu. 3 miliony lidí ročně umírá na nedostatek pitné vody, nemoci z vody znečištěné či nemoci přenášené nedostatečnou hygienou. Voda je dar, který musíme chránit, pro nás pro všechny.

Zásoby zemního plynu také nejsou nevyčerpatelné. Těžba nerostných surovin je stále komplikovanější, náročnější na technologie či znečištění životního prostředí. Je třeba se zdroji, které nám naše planeta poskytuje, nakládat s úctou a vážností. Neplýtvat s nimi. Proto každá úspora, kterou učiní jeden jediný člověk, jedna domácnost, je tak důležitá. Protože dohromady sečteno, vliv působení na planetu 7 miliard lidí je katastrofální. A každý musí začít u sebe. Úplně každý.

Nejrychlejší orientaci v úsporných možnostech naleznete v naší Poradně. Ne každé úsporné opatření vyžaduje investice. Některé znamenají jen změnu návyků. Některé vyžadují investici nižší, některé vyšší. Ovšem každá z těchto investic se vyplatí. Pečlivě propočítáváme úspory každého zařízení, které zahrnujeme do sortimentu. V našem sortimentu nenaleznete nekvalitní výrobky, padělky, či zařízení, která se dlouhodobě ekonomicky nevyplatí. Důraz klademe na kvalitu, ekologický dopad a spokojenost jak zákazníků, tak životního prostředí.

Domníváte-li se, že sami nemůžete nic změnit, mýlíte se. Velká ekologická rodina celého světa je toho důkazem. Miliony lidí dnes přecházejí na úsporná ekologická opatření, protože si uvědomují, že současný stav působení civilizace na životní prostředí již není dále udržitelný. Nejste v tom sami. Nikdy v tom nebudete sami.

Cílem projektu Ekoúspora je podporovat jen projekty a produkty vyráběné ekologicky, mající ve svém využití ekologický dopad, či snižují spotřebu surovin, výrobu odpadů.

Děkujeme, že využíváte projekt Ekoúspora! Ochrana životního prostředí je důležitá pro nás i budoucí generace.

David Šindelář
Manažer projektu Ekoúspora.cz